Etude Eyebrow Cake

dung cu trang diem Etude Eyebrow Cake

Dung cu trang diem Etude Eyebrow Cake

Loại sản phẩm:Dụng cụ trang điểm

Nhãn hiệu: Nhãn hiệu khác

Bột Mày Etude Eyebrow Cake

  • Định dạng chân mày tự nhiên.
  • Với dạng bột nền dễ dàng dàn trải mỏng trên chân mày.
  • Không hương liệu.
  • Đã kiểm tra độ kích ứng.

Made in Korea

0 nhận xét:

© 2012 Dụng cụ trang điểm